10 เมษายน 2556

ว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศ เป็นไม้หัวที่ให้ดอกใหญ่สวยงาม มีต้นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้ สำหรับในประเทศไทยมีการนำว่านสี่ทิศมาจากต่างประเทศมาปลูกจนแพร่หลายกลายเป็นว่านสี่ทิศที่เรียกกันว่าว่านสี่ทิศพื้นเมืองในปัจจุบัน  สำหรับว่านสี่ทิศพันธุ์พื้นเมืองที่พบกันมากในประเทศไทยน่าจะเป็นพันธุ์ที่มีผู้นำเข้ามาจากต่างประเทศ

สำหรับว่านสี่ทิศที่นำมาจำหน่ายเพื่อการค้าในปัจจุบันเป็น ลูกผสมว่านสี่ทิศ ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ว่านสี่ทิศหลายๆ พันธุ์ ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรง ให้ดอกที่สวยงาม โดยนักผสมว่านสี่ทิศชาวต่างชาติ เช่น ฮอลแลนด์ แอฟริกาใต้ แคนาดา ไต้หวัน ญี่ปุ่น และนักผสมพันธุ์ว่านสี่ทิศชาวไทยก็มีหลายท่านเช่นกัน

ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ
ลักษณะของว่านสี่ทิศ เป็นไม้หัวที่เรียกว่า True Bulb ซึ่งท่านอาจสงสัยว่า True Bulb คืออะไร ตัวอย่างของ True Bulb ที่ชัดเจนที่สุดคือ หอมหัวใหญ่ โดยไม้หัวแบบนี้จะมี Embryo อยู่ที่ใจกลางของหัว ล้อมรอบแกนกลางด้วยลำต้นอ่อนที่ยังไม่ได้พัฒนา ภายนอกจะเป็นกลีบสดที่ซ้อนกันขึ้นจนเป็นรูปร่างทรงกลมเป็นที่สะสมสารอาหารที่จำเป็น และทั้งหมดจะถูกยึดเอาไว้ด้วย Basel Plate ที่ฐานของหัว

ว่านสี่ทิศมีหลายพันธุ์ที่น่าสนใจเช่น
ว่านสี่ทิศดอกซ้อน Double Record

ว่านสี่ทิศดอกซ้อน Exotic Nymph
ว่านสี่ทิศ Half and Half

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีทำให้ว่านสี่ทิศออกดอก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น