22 พฤษภาคม 2556

ว่านสี่ทิศ ที่สมบูรณ์เป็นอย่างไร ทำไมไม่ออกดอก หรือถ้าออกดอกแล้วควรเลี้ยงดูอย่างไร?

ว่านสี่ทิศ มีวิธีดูแลดังนี้

การปลูกว่านสี่ทิศให้งาม สมบูรณ์ มีวิธีสังเกตความสมบูรณ์หลายข้อ เช่น
- ใบว่านสี่ทิศ มีสีเขียวสม่ำเสมอตลอดทั้งใบ หากปลายใบมีสีเหลืองไหม้แสดงว่าเกิดปัญหาที่ราก
- ขนาดหัวใหญ่ขึ้น และหัวว่านสี่ทิศจะแน่น ไม่ยุบ หากพบว่าหัวเริ่มฟีบ ให้ดึงว่านสี่ทิศขึ้นมาตรวจดูราก และดูหนอนหรือแมลง
- รากยาวสมบูรณ์ ควรใช้ดินปลูกที่มีความโปร่ง ควรผสมดิน ผสมทรายและใบก้ามปู เพื่อให้ระบายน้ำได้และช่วยให้รากสามารถยืดผ่านดินปลูกได้ดีการปลูกว่านสี่ทิศให้ออกดอก สามารถอ่านได้จากหน้านี้

การเลี้ยงว่านสี่ทิศหลังจากออกดอกแล้ว ควรทำอย่างไร 
ควรตัดดอกที่เหี่ยวทิ้งทันที บำรุงด้วยปุ๋ยสูตรหลังสูง เพื่อให้หัวว่านสี่ทิศพร้อมออกดอกในปีต่อไป 

หากว่านสี่ทิศ ที่เลี้ยงไว้เกิดปัญหา ควรหาข้อมูลเบื้องต้นว่าพันธุ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์อะไร ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ หรือพันธุ์จากแอฟริกาใต้ ฯลฯ แล้วแจ้งข้อมูลแก่ผู้จำหน่าย และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อที่ผู้ำหน่ายจะช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมได้ครับ