26 มกราคม 2556

วิธีการทำให้ว่านสี่ทิศออกดอก

"ว่านสี่ทิศเป็นไม้หัวที่สามารถออกดอกได้ทุกหัว ถ้าหัวใหญ่สมบูรณ์ และมีการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม"

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบว่านสี่ทิศ คงไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่าการปลูกว่านสี่ทิศที่มีแต่ใบตลอดปี บางท่านปลูกว่านสี่ทิศมาหลายปี ได้ดูแต่ใบ จนคิดว่าพันธุ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์ดูใบ หรือพันธุ์อะไรกันแน่

ว่านสี่ทิศ Rozetta จาก Hadeco

วิธีการที่จะทำให้ว่านสี่ทิศออกดอกนั้นเป็นอย่างไร ผมขอสรุปไว้ตามนี้ครับ

1. ต้องดูพันธุ์ของว่านสี่ทิศที่ปลูกอยู่ ว่าเป็นพันธุ์อะไร ขณะนี้หัวใหญ่แค่ไหน จากการค้นตำรา พบว่าถ้าหัวว่านสี่ทิศมีขนาด 20 ซม. ขึ้นไป จึงจะเกิดการสร้างดอก* แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วย เพราะบางสายพันธุ์ว่านสี่ทิศจะมีหัวเล็ก ก็สามารถสร้างดอกภายในหัวได้เช่นกัน

2. ขั้นต่อไปเมื่อพิจารณาแล้วว่า ว่านของเราหัวใหญ่สมบูรณ์แล้ว ก็ให้เริ่มกระบวนการ "งดให้น้ำ" โดยงดให้น้ำ 4 หรือ 8 สัปดาห์ จะช่วยเร่งการงอกของก้านดอกแรกและดอกที่สอง*

โปรดติดตามตอนต่อไป..

อ้างอิง
วรายุทธ วงศ์อิ่น และโสระยา ร่วมรังษี,ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา ต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน
http://www.wanthai.com/howto/amaryllis-flowering


25 มกราคม 2556

ว่านสี่ทิศสายพันธุ์แอฟริกาใต้ จาก Hadeco

ว่านสี่ทิศสายพันธุ์แอฟริกาใต้ จาก Hadeco

ว่านสี่ทิศ (Hippeastrum) สายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ จากบริษัท Hadeco จะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่ปลูกในซึกโลกใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ ว่านสี่ทิศสายพันธุ์ยอดนิยมที่มีจำหน่าย เป็นลูกผสมที่ทางบริษัท Hadeco พัฒนาขึ้น (ต้นกำเนิดของการผสมพันธุ์ว่านสี่ทิศเริ่มในประเทศฮอลแลนด์ในปี 1767) เพื่อสร้างสายพันธุ์ที่ให้ดอกใหญ่ขึ้น และมีสายพันธุ์ให้เลือกมากขึ้น โดยบริษัท Hadeco เป็นผู้นำในการผสมพันธุ์ว่านสี่ทิศในระดับโลก

ว่านสี่ทิศลูกผสมที่ทางบริษัท Hadeco ผสมขึ้นมาจำหน่ายไปทั่วโลก มีสายพันธุ์ที่น่าสนใจดังนี้

ว่านสี่ทิศ Amaryllis Star n Stripes จาก Hadeco
ว่านสี่ทิศ Star and Stripes จาก Hadeco


ว่านสี่ทิศ Amaryllis Razzmatazz จาก Hadeco
ว่านสี่ทิศ Razzmatazz จาก Hadeco

ว่านสี่ทิศ Rozetta จาก Hadeco
ว่านสี่ทิศ Amaryllis Rozetta จาก Hadeco
ว่านสี่ทิศ Sweet Dream จาก Hadeco

Amaryllis Sweet Dream
ว่านสี่ทิศ Razzle Dazzle
Amaryllis Razzle Dazzle

ว่านสี่ทิศ Milady จาก Hadeco
ว่านสี่ทิศ Milady จาก Hadeco
ว่านสี่ทิศ Alfresco
ว่านสี่ทิศ Joker
ว่านสี่ทิศ Candy Floss

ในประเทศไทย มีร้านที่นำว่านสี่ทิศจาก Hadeco จำหน่าย ดังต่อไปนี้
Wanthai.com
Bulbsquare.com