5 มีนาคม 2556

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ ที่มีจำหน่ายเพื่อการค้า ส่วนใหญ่เป็นลูกผสมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยชาวฮอลแลนด์ หรือโดย Breeder จากประเทศอื่นแล้วถูกซื้อพันธุ์ไปเพื่อนำไปจำหน่ายที่ฮอลแลนด์ การผสมพันธุ์ทำขึ้นเพื่อให้สายพันธุ์ดีขึ้น มีสีสันและลักษณะดอกว่านสี่ทิศที่สวยงาม ขอนำพันธุ์ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ที่น่าสนใจมาให้ชมดังนี้ครับ (รูปถ่ายทั้งหมดเป็นรูปถ่ายของผมเองครับ ฉะนั้นมั่นใจได้ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์สามารถปลูกและออกดอกได้ในประเทศไทยอย่างแน่นอน)

ว่านสี่ทิศ Double Dream

ว่านสี่ทิศ Temptation
Amaryllis Temptation
ว่านสี่ทิศ Royal Velvet
Amaryllis Royal Velvet

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Apple Blossom
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Apple Blossom

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Blossom Peacock
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Blossom Peacock
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Carina
ว่านสี่ทิศ Carina

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Caprice
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Caprice

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ ดอกซ้อน Double Delight
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ ดอกซ้อน Double Delight

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Tres Chic
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Tres Chic

ว่าน4ทิศฮอลแลนด์ Lagoon
ว่าน4ทิศฮอลแลนด์ Lagoon

ว่านสี่ทิศสีขาว Luna


ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Spartacus
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Spartacus

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Temptation
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Temptation

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Monte Carlo
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Monte Carlo

ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Susan
ว่านสี่ทิศฮอลแลนด์ Susan