3 ธันวาคม 2554

ว่านสี่ทิศในงานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554

งานมหกรรมพืชสวนโลก เป็นงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ

ภาพอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากเว็บไซต์มหกรรมพืชสวนโลก

ในงานนี้จะมีการแสดงพันธุ์กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ตัดช่อดอก สวนแคนตัส และดอกไม้เมืองหนาวอีกหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงว่านสี่ทิศ Amaryllis โดยแสดงการขยายพันธุ์ว่านสี่ทิศ วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในบริเวณส่วนแสดงสวนไทย

ในงานนี้เป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นงานที่คนรักต้นไม้ไม่ควรพลาด
หากท่านต้องการเข้าชมงานนี้คงต้องรีบหน่อย โดยควรรีบจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมโดยด่วน

สถานที่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชืยงใหม่ 

เวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึง 14 มีนาคม 2555

ในงานนี้คาดว่าจะมีคนเข้าชมงาน 20,000 คนต่อวัน โดยมาจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ

เว็บไซต์
http://www.royalflora2011.com/2011/