26 มกราคม 2556

วิธีการทำให้ว่านสี่ทิศออกดอก

"ว่านสี่ทิศเป็นไม้หัวที่สามารถออกดอกได้ทุกหัว ถ้าหัวใหญ่สมบูรณ์ และมีการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม"

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบว่านสี่ทิศ คงไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่าการปลูกว่านสี่ทิศที่มีแต่ใบตลอดปี บางท่านปลูกว่านสี่ทิศมาหลายปี ได้ดูแต่ใบ จนคิดว่าพันธุ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์ดูใบ หรือพันธุ์อะไรกันแน่

ว่านสี่ทิศ Rozetta จาก Hadeco

วิธีการที่จะทำให้ว่านสี่ทิศออกดอกนั้นเป็นอย่างไร ผมขอสรุปไว้ตามนี้ครับ

1. ต้องดูพันธุ์ของว่านสี่ทิศที่ปลูกอยู่ ว่าเป็นพันธุ์อะไร ขณะนี้หัวใหญ่แค่ไหน จากการค้นตำรา พบว่าถ้าหัวว่านสี่ทิศมีขนาด 20 ซม. ขึ้นไป จึงจะเกิดการสร้างดอก* แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วย เพราะบางสายพันธุ์ว่านสี่ทิศจะมีหัวเล็ก ก็สามารถสร้างดอกภายในหัวได้เช่นกัน

2. ขั้นต่อไปเมื่อพิจารณาแล้วว่า ว่านของเราหัวใหญ่สมบูรณ์แล้ว ก็ให้เริ่มกระบวนการ "งดให้น้ำ" โดยงดให้น้ำ 4 หรือ 8 สัปดาห์ จะช่วยเร่งการงอกของก้านดอกแรกและดอกที่สอง*

โปรดติดตามตอนต่อไป..

อ้างอิง
วรายุทธ วงศ์อิ่น และโสระยา ร่วมรังษี,ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา ต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน
http://www.wanthai.com/howto/amaryllis-flowering


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น