23 พฤษภาคม 2555

รวมเว็บความรู้เกี่ยวกับว่านสี่ทิศในประเทศไทย

ว่านสี่ทิศในประเทศไทย มีผู้ปลูกเลี้ยงมาเป็นเวลานาน คาดว่ารัชกาลที่ 5 ทรงเป็นผู้นำมาจากประเทศอินโดนีเซีย สำหรับในโลกออนไลน์ มีสังคมของผู้รักว่านสี่ทิศอยู่หลายแห่ง ซึ่งผู้เขียนขอรวบรวมมาไว้เฉพาะที่เป็นแหล่งให้ความรู้ มีดังนี้

หนังสือที่รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ, นายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์, 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น