13 ตุลาคม 2554

วิธีการขยายพันธุ์ ว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศเป็นไม้หัวที่มีความทนทาน ปลูกได้ในประเทศไทย และว่านสี่ทิศสามารถขยายพันธุ์ได้ถึง 4 วิธีคือ


การเพาะเมล็ดว่านสี่ทิศ
เป็นการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ โดยการถ่ายละอองเกสร ผลจะแก่ภายใน 30-35 วัน เมล็ดมีเปลือกสีดำ ไม่มีการพักตัว ควรนำเมล็ดไปเพาะทันที หรือภายใน 7 วัน ใช้วัสดุที่การระบายน้ำดีและมีความชื้นสม่ำเสมอ เมล็ดจะงอกภายใน 10-14 วัน

ตัวอย่างเมล็ดว่านสี่ทิศ จาก Amaryllisbulbs.org

การแยกหัวหรือการแยกหน่อว่านสี่ทิศ
เป็นการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นเหมือนเดิมหัวจะเกิดขึ้นบริเวณกาบใบ

การผ่าหัวว่านสี่ทิศ
เป็นการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นเหมือนเดิม โดยผ่าหัวตามยาวออกเป็น 4-8 ส่วน นำแต่ละส่วนแยกให้แต่ละชิ้นมี 2 กลีบหัว เรียก twin-scales ปักชำในวัสดุปลูกที่มีการระบายน้ำดี ประมาณ 3 เดือนจะเกิดหัวตามบริเวณซอกของ scales การแช่ twin scales ในสารละลาย BA หรือ kinetin ทำให้เกิดหัวได้ดีขึ้น

ตัวอย่างการผ่าหัวว่าน โดย ป้าจายท้ายสวน จาก Pantip.com


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ
เป็นการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นเหมือนเดิมเป็นปริมาณมาก ในเวลารวดเร็ว ในสภาพปลอดเชื้อ โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ภายในดอกตูม ได้แก่ กลีบดอก ก้านชูอับละอองเกสร รังไข่ หรือจากหัวโดยใช้ส่วนของ scale ที่มี basal plate ติดอยู่ด้วย

ตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย รศ.ดร.อรดี สหวัชรินทร์
อ้างอิงจาก
http://blog.taradkaset.com, มกราคม 13th, 2011
http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2009/06/J8002418/J8002418.html
http://www.ku.ac.th/e-magazine/february46/agri/bulb.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น